Leef in het Licht

Ik ben het Licht dat naar de wereld is gekomen, opdat iedereen die in Mij gelooft niet meer in de duisternis is.(Joh.12:46 NBV) 

Jezus, U bent het Licht dat in de wereld gekomen is. Een wereld die door eigen schuld in het donker lag. U bént Licht, in 1 Joh. 1:5 staat dat God Licht ís. In Hem is geheel geen duisternis. U bent God, de Vader en U zijn Eén. Ik geloof, dat door Uw komst in deze wereld en door alles wat U voor ons gedaan heeft, wij nu in U mogen leven en zijn. Dat geloof is een zeker weten en een vast vertrouwen. Wij zijn door U in het Licht, één met het Licht. In U leven we en bewegen we en bestaan we (Hand. 17:28).

Jezus toen U op aarde was, heeft Uzelf aangegeven dat U wilt dat we in U blijven. Dan kunnen wij Uw licht doorgeven en uitstralen om ons heen. Wij zijn als ranken. Die ranken mogen vrucht dragen als ze geënt zijn op de Wijnstok. Dan stroomt het Leven, het Licht door in de rank. Dan kunnen er vruchten groeien, die zichtbaar worden voor mensen die nog buiten het Licht staan. Ze zullen die vruchten zien en wensen dat zij daar ook in mogen delen.

We zien, vanuit onze positie in het Licht, wel de duisternis om ons heen. We merken ook dat die duisternis ons eigenlijk niet wil loslaten, maar het liefst opnieuw wil overmeesteren. Daarom is het zo belangrijk dat we dicht bij U, ín U blijven. Jezus, U heeft aan het kruis de duivel overwonnen en verslagen. Door dat te geloven kan hij ons ook geen kwaad meer doen. Uw Licht is om ons heen als een pantser dat ons beschermt. Het donker ketst daar op af.

Het is heerlijk om zo dicht bij U te leven. U wilt dat wij uitdelen van het Licht en het Leven dat U ons geeft. U gaf de opdracht om het licht van de wereld te zijn en als een stad die boven op een berg ligt, Uw Licht te verspreiden (Matt.5:14). Wij zijn daarvoor beschikbaar als ambassadeurs van Uw Liefde. We mogen die Liefde uitdelen in ons gezin, onze familie, in ons dorp of de stad, het land waar we wonen. Uw Liefde zál verspreid worden, Uw Licht zál steeds groter terrein innemen. De duisternis moet wijken daar waar Uw Licht komt.

Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken zien en Uw Vader, Die in de hemelen is, verheerlijken.( Matt.5:16)