Leef in het Licht

Ik ben het Licht dat naar de wereld is gekomen, opdat iedereen die in Mij gelooft niet meer in de duisternis is.(Joh.12:46 NBV) 

Jezus, U bent het Licht dat in de wereld gekomen is. Een wereld die door eigen schuld in het donker lag. U bént Licht, in 1 Joh. 1:5 staat dat God Licht ís. In Hem is geheel geen duisternis. U bent God, de Vader en U zijn Eén. Ik geloof, dat door Uw komst in deze wereld en door alles wat U voor ons gedaan heeft, wij nu in U mogen leven en zijn. Dat geloof is een zeker weten en een vast vertrouwen. Wij zijn door U in het Licht, één met het Licht. In U leven we en bewegen we en bestaan we (Hand. 17:28).

Jezus toen U op aarde was, heeft Uzelf aangegeven dat U wilt dat we in U blijven. Dan kunnen wij Uw licht doorgeven en uitstralen om ons heen. Wij zijn als ranken. Die ranken mogen vrucht dragen als ze geënt zijn op de Wijnstok. Dan stroomt het Leven, het Licht door in de rank. Dan kunnen er vruchten groeien, die zichtbaar worden voor mensen die nog buiten het Licht staan. Ze zullen die vruchten zien en wensen dat zij daar ook in mogen delen.

We zien, vanuit onze positie in het Licht, wel de duisternis om ons heen. We merken ook dat die duisternis ons eigenlijk niet wil loslaten, maar het liefst opnieuw wil overmeesteren. Daarom is het zo belangrijk dat we dicht bij U, ín U blijven. Jezus, U heeft aan het kruis de duivel overwonnen en verslagen. Door dat te geloven kan hij ons ook geen kwaad meer doen. Uw Licht is om ons heen als een pantser dat ons beschermt. Het donker ketst daar op af.

Het is heerlijk om zo dicht bij U te leven. U wilt dat wij uitdelen van het Licht en het Leven dat U ons geeft. U gaf de opdracht om het licht van de wereld te zijn en als een stad die boven op een berg ligt, Uw Licht te verspreiden (Matt.5:14). Wij zijn daarvoor beschikbaar als ambassadeurs van Uw Liefde. We mogen die Liefde uitdelen in ons gezin, onze familie, in ons dorp of de stad, het land waar we wonen. Uw Liefde zál verspreid worden, Uw Licht zál steeds groter terrein innemen. De duisternis moet wijken daar waar Uw Licht komt.

Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken zien en Uw Vader, Die in de hemelen is, verheerlijken.( Matt.5:16)

Een psalm van…

Een psalm van David (Ps. 23)

Door in een lijstje al deze prachtige woorden weer te geven en ze uit te breiden met woorden die daarbij voor mij van toepassing zijn, maak ik dat deze psalm die door David is geschreven ook mijn psalm wordt. Schrijf jij ook gerust jouw eigen psalmwoorden om onze God te eren in wie Hij is voor jou. 

 1. De Heer is mijn Herder
 2. Mij ontbreekt niets, iedere dag ontvang ik Zijn zegen.
 3. Hij doet mij neerliggen, in Zijn liefdevolle armen.
 4. Hij leidt mij zachtjes op de weg die Hij voor mij baant.
 5. Hij verkwikt mijn ziel, door Zijn woorden van liefde en bemoediging.
 6. Hij leidt mij in het spoor van Zijn gerechtigheid.
 7. Hij is altijd met mij, ik hoef nergens bang voor te zijn.
 8. Hij troost mij als ik verdriet heb.
 9. Hij steunt mij in moeilijke momenten.
 10. Hij maakt mijn tafel gereed, mijn tegenstanders zien het.
 11. Hij zalft mijn hoofd met olie, Zijn Geest woont in mij, ik merk dit.
 12. Mijn beker vloeit over van Zijn oneindig grote liefde.
 13. Zijn goedheid en genade zullen mij volgen, mijn hele leven.
 14. Ik zal voor altijd in het huis van de Heere, in het centrum van Zijn liefde, blijven.

Zijn wie je bent

Ik ben wie U zegt dat ik ben

Ik loof U omdat ik ontzagwekkend wonderlijk gemaakt ben;………….toen ik in het verborgene geborduurd werd………. (Psalm 139: 14-16) 

‘De Heer weet alles’ staat er boven deze Psalm in mijn Bijbel. Hij weet alles over mij. Hij kent mij en doorgrondt mij totaal. Dat is geen wonder, want Hij heeft mij gemaakt. Zoáls Hij mij gemaakt heeft, dát is het wonder.

Is dat een beangstigende gedachte voor je, dat God je helemaal kent in wie je bent? Voor mij was het dat ooit wel. Ik durfde me eigenlijk niet te laten kennen. Wilde graag als iemand anders zijn. Ik vond mezelf niet goed genoeg zoals ik was, sterker nog ik had een hekel aan mezelf. Die gedachten hield ik graag diep verborgen. Mijn gedachten waren gevangen in angst. Angst voor afwijzing door mensen, angst voor afwijzing door God. Totdat Hij me liet zien dat mijn gedachten gevangen waren door de leugenaar, de vijand van God, satan.

Lees “Zijn wie je bent” verder