Opstanding

Dood voor de zonde

Want wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde. (Rom. 6:7 HSV)

 

‘IK BEN GEEN ZONDAAR’

Mag ik juichend zingen.

Op grond van Jezus’ dood voor mij.

Hij leeft, is opgestaan!

De dood kon het niet winnen.

Ik ben gelijk gemaakt aan Jezus,

Door Hem in Zijn dood.

Ik zal gelijk zijn aan Jezus,

Door Hem in Zijn opstanding.

Mijn zonde is tenietgedaan.

Ik geloof; mijn doop getuigt daarvan.

In Zijn dood ben ik begraven.

In het waterbad ondergegaan,

maar daaruit mocht ik op staan.

Ik lééf met Hem voor God.

Zonde regeert niet meer in mij.

Zijn Geest heeft Hij gegeven

Hij woont in mij en leert me

Gehoorzamend in genade

Als Zijn gerechtigheid te leven.

‘IK BEN GEEN ZONDAAR’

Mag ik juichend voor Hem zingen.

In dankbaarheid, gelovend.

Alle glorie is voor Jezus

De dood kon het niet winnen!

Wie is mijn Leidsman?

Wanneer de Geest ons leven leidt, laten we dan ook de richting volgen die de Geest ons wijst. (Galaten 5:25NBV)

Geest

Van God

Heilige Geest, U

Woont in mij, mijn

Leidsman

Leidsman

U spreekt tot mij,

Geeft mij inzicht,

Wijsheid van

God

Geest

Van God

Heilige Geest, U

Leidt mijn weg naar

Waarheid

Waarheid

Gods liefde is onvoorwaardelijk

Zichtbaar in het

Bloed van

Jezus

Geest

Van God

Heilige Geest, U

Schrijft door mij Uw

Verlangen

Verlangen

Mensen aan te raken

Met Uw oneindige

Liefde. Ook

Jou!